Dokumentacja

Opis

Niniejsza dokumentacja stanowi pełny opis funkcjonalności modułów wchodzących w skład LemoSys, jak i zależności pomiędzy modułami. Dokumentacja podzielona jest na wersje z odpowiednim oznaczeniem kolejności wydania.

Wersje

0.1 Firesale

Wersja "Firesale" to początkowa wersja systemu, jak i jego składowych. Jest pierwszym oficjalnym wydaniem modułów do publicznej konsultacji.

Czytaj więcej ...