Jesteś tutaj: Start / Funkcje

Funkcje

Moduły

Omówienie kilku najważniejszych funkcji

Moduł umożliwia kompleksowe wertykalne i horyzontalne zarządzanie użytkownikami aplikacji.

Główne funkcje:

 • Zarządzanie użytkownikami
 • Zarządzanie statycznymi i dynamicznymi (kolektywnymi) rolami użytkowników
 • Zarządzanie organizacjami
 • Zarządzanie grupami
 • Zarządzanie zespołami
 • Zarządzanie subskrypcjami użytkowników
 • Zarządzanie zaproszeniami

LemoOffice

Moduł umożliwia całościową konfigurację aplikacji i podległych modułów.

Główne funkcje:

 • Zarządzanie rozmieszczeniem i zawartością menu (statycznych i dynamicznych)
 • Zarządzanie konfiguracją z podziałem na ogólne, modułowe i granularne
 • Zarządzanie modułami i kontrolerami
 • Zarządzanie prefiksami
 • Zarządzanie statusami obiektów
 • Zarządzanie tagami aplikacji
 • Zarządzanie jednostkami miary i parametrami
 • Zarządzanie pakietami subskrypcji
 • Publikowanie alertów
 • Prowadzenie dziennika zmian
 • Zarządzanie powiadomieniami (ekranowymi i email)
 • Budowanie harmonogramów

LemoOffice

Moduł umożliwia zarządzanie plikami w folderach i galeriach, oraz konfigurowanie opcji dotyczących przechowywania i publikowania.

Główne funkcje:

 • Zarządzanie i udostępnianie plików
 • Upload plików
 • Zarządzanie i udostępnianie folderów
 • Zarządzanie i udostępnianie galerii
 • Zarządzanie aliasami grafik
 • Konfiguracja typów mediów

LemoOffice

Moduł umożliwia zarządzanie blogami i publikowanie postów.

Główne funkcje:

 • Zarządzanie blogami pod różnymi adresami URL
 • Wspólne i samodzielne publikowanie, planowanie i moderowanie postów
 • Moderowanie komentarzy
 • Zarządzanie kategoriami postów

Moduł umożliwia publikowanie for dyskusyjnych, tematów i postów, oraz ich moderację.

Główne funkcje:

 • Zarządzanie forami dyskusyjnymi
 • Publikacja tematów na forach
 • Publikacja postów w tematach
 • Moderacja tematów i postów

Moduł umożliwia kompleksowe zarządzanie treścią w aplikacji  materiałach wydawanych z aplikacji.

Główne funkcje:

 • Publikacja stron statycznych i dynamicznych
 • Zarządzanie szablonami dla stron i wiadomości e-mail
 • Zarządzanie layoutami
 • Zarządzanie blokami treści
 • Zarządzanie i programowanie widgetów
 • Tworzenie i publikowanie dokumentów (np. PDF)

LemoOffice

Moduł umożliwia zarządzanie wydarzeniami, rejestrację gości i obsługę gości podczas wydarzenia, a także marketing wydarzeń.

Główne funkcje:

 • Zarządzanie wydarzeniami
 • Konfiguracja procesu rejestracji
 • Publikowanie formularzy rejestracji
 • Planowanie obsługi gości
 • Zarządzanie rejestracjami
 • Wydawanie i obsługa zaproszeń

Moduł umożliwia instalację narzędzi do bezpośredniej obsługi klienta, a także zarządzanie obsługą przez dedykowany zespół specjalistów.

Główne funkcje:

 • Zarządzanie zgłoszeniami
 • Zarządzanie reklamacjami
 • Zarządzanie opiniami o produkcie i firmie
 • Instalacja i konfiguracja narzędzi do obsługi klienta

Moduł udostępnia podstawowe narzędzia i dane geograficzne do pracy z aplikacją. Moduł umożliwia także komunikację z repozytorium danych geograficznych.

Główne funkcje:

 • Zarządzanie strefami czasowymi w aplikacji
 • Zarządzanie językami w aplikacji
 • Zarządzanie walutami w aplikacji
 • Zarządzanie krajami i regionami dostępnymi w aplikacji
 • Zarządzanie kodami pocztowymi
 • Zarządzanie numerami kierunkowymi telefonów

LemoOffice

Moduł umożliwia prowadzenie procesów rekrutacyjnych, oraz zarządzanie zgłoszeniami.

Główne funkcje:

 • Zarządzanie rekrutacją
 • Publikowanie ofert pracy
 • Zarządzanie statusami zgłoszeń
 • Moderowanie i filtrowanie zgłoszeń
 • Kontakt z rekrutowanymi

Moduł umożliwia kompleksowe zarządzanie eksportami i importami danych w aplikacji, oraz przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania.

Główne funkcje:

 • Prowadzenie eksportów danych z aplikacji
 • Importowanie danych do aplikacji i poszczególnych modułów
 • Przeprowadzanie aktualizacji systemu

LemoOffice

Moduł umożliwia prowadzenie rozmów prywatnych z innymi użytkownikami, oraz czatu prywatnego i publicznego.

Główne funkcje:

 • Konwersacja prywatna z innym użytkownikiem
 • Konwersacja prywatna z wieloma użytkownikami (czat prywatny)
 • Konwersacja publiczna z wieloma użytkownikami (czat otwarty)

LemoOffice

Moduł umożliwia wysyłkę masowych wiadomości e-mail i zarządzanie kampaniami e-mail.

Główne funkcje:

 • Planowanie i publikacja wiadomości typu newsletter e-mail
 • Zarządzanie odbiorcami wiadomości
 • Analiza i raportowanie odbioru i interakcji

LemoOffice

Moduł umożliwia publikację materiałów multimedialnych w formie portfolio, oraz wspólne zarządzanie tym portfolio jak stroną internetową.


Moduł umożliwia zarządzanie projektami i zadaniami w kompleksowy sposób.

Główne funkcje:

 • Zarządzanie projektami, etapami i zadaniami w projekcie
 • Zarządzanie pojedynczymi zadaniami
 • Prowadzenie kalendarzy
 • Tworzenie przypomnień do zadań

Moduł umożliwia podpięcie kont społecznościowych i publikowanie postów multimedialnych.

Główne funkcje:

 • Aktywacja kont społecznościowych
 • Automatyczna lub zaplanowana publikacja postów
 • Analiza i raporty reakcji na publikacje

Moduł umożliwia prowadzenie sprzedaży online, gospodarki produktowej i cenowej, zarządzanie klientami, płatnościami i fakturami.

Główne funkcje:

 • Zarządzanie sklepami
 • Zarządzanie klientami i grupami klientów
 • Zarządzanie produktami i wariantami
 • Prowadzenie polityki cenowej
 • Zarządzanie kategoriami produktów
 • Zarządzanie zamówieniami, płatnościami i fakturami

LemoOffice

Moduł umożliwia zarządzanie wizytami klientów / pacjentów w przychodni, gabinecie, biurze.

Główne funkcje:

 • Zarządzanie wizytami
 • Zarządzanie usługami
 • Planowanie zajętości i obłożenia
 • Instalacja modułu do zamawiania wizyty
 • Konfiguracja formularzy wizyt
 • Masowa korespondencja z odwiedzającymi / pacjentami

LemoOffice

Moduł umożliwia kompleksowe zarządzanie wieloma magazynami i zasobami magazynów. 

Główne funkcje:

 • Zarządzanie wieloma magazynami o różnych lokalizacjach
 • Zarządzanie dostawami
 • Zarządzanie wysyłkami
 • Gospodarka zasobami i wariantami

LemoOffice

Potrzebujesz info? Skontaktuj się z nami